Medlem af dansk doula netværk

Dansk Doula Netværk er et netværk af doulaer uddannet og diplomeret ved Doulauddannelsen i Danmark.

 

Medlemsskab indebærer løbende efteruddannelse og supervision samt efterlevelse af Dansk Doula Netværks etiske retningslinjer.

 

Medlemsskab af Dansk Doula Netværk er din garanti for at møde en faglig og personlig kompetent doula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doula Kristina Heiberg Svensson 

 

 

Kære Kommende mødre og fædre

 

Da min hjemmeside er under opbygning, får du her alene en kort præsentation af mit doula-virke. Jeg henviser samtidig til indslaget i TV2 Lorry Brunch d.20. jan 2008, hvor jeg interviewes sammen med en familie jeg fødte med i nov. 2008. For at se interviewet klik HER.
 
En doula er uddannet i at støtte og vejlede forældre før, under og efter fødslen.

 

En doula overtager IKKE faren rolle. Jeg ser det som min fornemmeste opgave at hjælpe familien til en god fødselsoplevelse og den bedst mulige start på livet som nybagt familie. Hjælpe og guide faren til at være den optimale fødselshjælper, fremme samarbejdet og intensiteten mellem parret.

 

En doula er IKKE en jordmoder. Jeg har intet medicinsk ansvar og foretager ingen kliniske indgreb. Jeg koncentrerer mig udelukkende om den fødende, faren og evt. andre pårørende. Jeg tager udgangspunkt i jeres ønsker og holdninger, men forbereder jer til det uforudsigelige fødeland, hvor alt kan ske. En fødsel kan ikke planlægges eller kontrolleres. Men I kan ved hjælp af viden, forberedelse, redskaber, nærvær, støtte, omsorg og tryghed føle jer rustet til at kunne håndtere de overraskelser, der måtte opstå undervejs.

 

Ved hjælp af forberedende samtaler og øvelser, hvor I opnår redskaber til at håndtere fødselssmerten og ting I måtte frygte, hjælper jeg jer til at bevare et åbent sind, være åben for at alt kan ske, tage tingene som de kommer, turde slippe kontrollen, give sig hen og følge med kroppen. 


Ønsker I de bedste betingelser for at få en god fødselsoplevelse – så er begreber som; kontinuitet, forberedelse - viden, tillid, nærvær, omsorg, støtte, og frem for alt tryghed – af altafgørende betydning.

 

I den danske Fødekultur er det desværre småt med forberedelse, kontinuitet, omsorg og tryghed. Jordmødrenes dårlige og alt for stressende arbejdsvilkår gør, at I ofte har flere forskellige jordmødre under graviditeten, der er ikke tid til samtale om fødslen. Tiden rækker ofte kun lige til at tisse på en strimmel, måle blodtryk, føle på maven, skrive journal og høre hjertelyd.

 

Under fødslen hænder det ofte, at en jordemoder må tage sig af flere fødende og gravide på én gang og samtidig passe telefoner og skrive journaler. Derudover er også efterfødselssamtalerne skåret væk. 

 

Undersøgelser har vist, at tilstedeværelsen af en person, som den fødende er tryg ved, under hele fødslen kan reducere frekvensen af kejsersnit med op til 50%, mindske forbruget af smertelindring med 30% og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 40% - den såkaldte doula-effekt.


kilde: Klaus Marshall: Mothering the mother

 

Doula Kristina Heiberg Svensson

 

Kontakt: info@doula-kristina.dk eller mobil: 20639535